OptimumTräning®

Hur går det till?

1. När du har bestämt dig får du fylla i ett formulär med frågor ang. din livsstil och dina besvär (besvärshistorik). Detta är för att jag ska få en bättre helhetsbild av din situation.

2. Vid första träffen går vi igenom formuläret med frågorna. Efter det gör jag en hållnings-/rörelse-analys. Vi går genom övningar baserat på vad analysen visar. Vid behov gör jag även behandlingar.

3. Vi bokar sedan in en ny träff med 2-3 veckor framåt och under den tiden får du jobba med programmet på egen hand. När vi träffas nästa gång görs analys på det som du fått jobba med för att kontrollera vad som blivit bättre. Du får med dig nytt program att jobba med (ibland återkommer samma övning om vi inte uppnått önskat resultat). Vi bokar in en ny träff osv.