top of page

OptimumMind®

 

Med hjälp av kinesiologi utmanar man kroppens nervsystem genom nevromuskulära tester för att läsa av spänningen i muskulaturen.

Med hjälp av manuella muskeltester så kan man kommunicera med kroppens nervsystem.

OptimumMind processen bygger på en kombination av effektiva tekniker från energipsykologin - EFT (Emotional Freedom Techniques)  och EmotionCode - och specifika energibalanserande tekniker.

Detta leder till att man kan landa i det stressfria vålmåendet som egentligen är allas vårt naturliga tillstånd.

OptimumMind bygger på ett genombrott i förståelsen av hur människan är uppbyggd på det psykologiska planet. genom att kombindera denna förståelse med energipsykologiska tekniker kan vi med OptimumMind snabbt och permanent åtgärda fobier, mentala-känslomässiga trauman, och få indviden att bli av med grundorsaken till depression, stress, oro, ångest och hitta tillbaka till det lugn och välmående som är det egentliga grundtillståendet för alla människor.

bottom of page